Финансови отчети 

Прозрачността е фундаментален принцип в бизнес етиката на всяка организация, стремяща се към завоюване на доверие. Всички юридически лица от групата на Бюро Веритас са възприели принципа и публикуват своя годишен финансов отчет като доказателство за просперитета и прозрачността на отношенията си с клиентите и държавните институции. Корпоративният баланс на Бюро Веритас се консолидира в централния офис на фирмата и се публикува след задължителна заверка от най-реномираната международна финансова одиторска къща – PriceWaterhouseCoopers.