GDPR

Защита на лични данни

БЮРО ВЕРИТАС – ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(Версия: 23 май, 2018)

БЮРО ВЕРИТАС осъзнава важността от ефективна защита на Личните данни при събирането, съхранението и обработката им от потребителите (дефинирани по-долу).

Ние ценим интегритета и сме посветени на изграждане на здрави и дълготрайни отношения, основани на доверие и взаимни ползи. Защитата на личното пространство е от особено значение за нас. Тази Политика за защита на личните данни изразява ангажираността на Групата Бюро Веритас по отношение уважението и защитата на личните данни на всеки индивид, осигурявайки международно съответствие със законодателството за защита на лични данни.

Тази Политика за защита на личните данни се отнася за всички лични данни, събирани, обработвани и съхранявани от Бюро Веритас навсякъде по света.

Тази Политика за защита на личните данни има за цел да ви информира за типовете данни, които събираме, съхраняваме, обработваме и споделяме, както и вашите права по отношение на вашите лични данни.

Моля да имате предвид, че ние може да обновяваме тази Политика за защита на личните данни по всяко време, адаптирайки я към възможните нови практики в тази област. Датата на такова обновяване ще бъде задължително указвана.

Тази Политика за защита на личните данни автоматично се прилага към договорите и споразуменията с нашите клиенти, доставчици, партньори и т.н. Тя е налична на Интернет страниците на Бюро Веритас по всяко време.

Препоръчваме ви да проверявате регулярно за обновяване на нашата Политика за защита на личните данни, налична на https://personaldataprotection.bureauveritas.com/privacypolicy/ или на www.bureauveritas.bg

Прочети още: БГ I EN