Процес на сертификация

ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ

Процесът на сертификация се състои от няколко задължителни стъпки, като на всяка от тях отговорности и ангажименти има клиентът (1), сертификационната организация (2) или и двете страни (1+2):  

- Заявление за сертификация (1)

- Преглед на заявлението, допълнителна информация (2)

- Оферта за сертифицикация (2)

- Договор за сертифицикация (1+2)

- Планиране на одит (2)

- Сертификационен одит (Етап 1) – има за цел да установи точния обхват и граници на системата за управление, като удостоверява нейната адекватност с изискванията на стандарта (1+2)

- Сертификационен одит (Етап 2) – има за цел да установи правилното прилагане на изискванията на стандарта и на системата за управление в организацията (1+2)

- Препоръка за издаване на сертификат (2)

- Решение за сертифициране (2)

- Издаване на сертификат (2)

- Надзорни одити по време на периода на валидност на сертификата (1+2)

За повече информация относно процеса на сертификация може да ни потърсите чрез формата ни за контакт на сайта или директно на:

Телефон: 02 983 6000 или 052 602309

Имейл: office-bg@bureauveritas.com