Поверителност

Поверителност

Гледаме на вашето лично пространство като на въпрос от първостепенна важност. Всяка информация, която получаваме от вас, когато сметнете, че може да ни я предоставите, цели да ни даде възможност да ви изпращаме информация за продукти и услуги, към които проявявате интерес. 

Възможно е предоставяне на информация на други фирми от групата на Бюро Веритас, със същата цел. Предоставяйки ни данни за вашата организация, вие се съгласявате те да бъде обработвана за целите описани по-горе. Ние няма да я предоставяме на трети страни извън групата на Бюро Веритас, освен ако не трябва да изпълним нареждания за предоставяне на информация.

По-долу може да намерите информация, касаеща се до политиката за уебсайтовете на Бюро Веритас.

Разглеждане на уебсайта
Когато посещавате който и да е от уебсайтовете, регистрирани и управлявани от Бюро Веритас, за да разгледате информацията, която съдържа, вие оставате анонимен, освен ако не пожелаете да ни предоставите лична информация.

В случай, че не предприемете нищо, когато се намирате на уебсайта ни, освен да разглеждате, четете отделните секции, гледате снимки, или сваляте информация, без да предоставяте лична информация, ние въпреки това ще запазим автоматично информация за посещението ви. Тази информация не ви идентифицира персонално.

Автоматично събраната информация се използва единствено за следното: управление на уебсайта, и, в случай на съмнение за неоторизирани действия, законови мерки и евентуално криминално преследване (Вижте бележката за сигурността под частта „Условия за ползване“)).

Уебсайтовете на Бюро Веритас автоматично правят запис на информацията за посетителите , чрез която после се правят статистически анализи.

Използваме статистическите анализи за да можем да направим нашия уебсайт по-лесен за използване. Правим статистически анализ на това коя информация е най-интересна, и съответно най-малко търсена, и за да определим спецификите на техническия дизайн на сайта и да идентифицираме евентуални проблемни зони и нивото, на което функционира системата.

По-долу са описани видовете информация, която събираме автоматично при посещения на уебсайта ни:

· интернет домейн и адрес на интернет протокола (IP), от който влизате на нашия уебсайт
· тип на интернет браузъра и операционната система на компютъра, който използвате за да влезете на нашия сайт
· дата и час на посещението
· страниците, които сте посетили
· адресът на уебсайта, от който сте влезли на нашия уебсайт чрез използването на линк
· име на интернет търсачката, която сте използвали за да намерите нашия уебсайт и терминът, който сте използвали за да ни намерите.

Изпращане на имейли към Бюро Веритас, чрез уебсайта на Бюро Веритас
Ако решите да изпратите въпрос или да коментирате дадена информация чрез имейл, като по този начин ни предоставите името си, електронния и пощенския си адрес, ние ще използваме тази информация единствено за да отговорим на въпроса или коментара ви, и за да се свържем с вас във връзка с услугите на нашия уебсайт, към които сте проявили интерес.

В случай, че не посочите друго, ние събираме информация за вас, единствено за да отговорим на въпроса или коментара ви и за да дадем възможност на Бюро Веритас да се свърже с вас във връзка с услугите на нашия уебсайт, към които сте проявили интерес.

Няма да споделяме името, имейла или пощенския ви адрес с нито една трета страна, освен случаите, описани в бележката за сигурността под частта „Условия за ползване“.

При никакви обстоятелства няма са предоставяме името, имейла или пощенския ви адрес на частни организации, търговски или други, освен, когато това се налага за да изпълним нарежданията си или за да отговорим на дадено искане.

Попълване на форми и сваляне на информация от уебсайта на Бюро Веритас. 
Ако решите да ни предоставите информация чрез попълването на дадена форма или чрез свалянето на информация, ние ще използваме личните ви данни единствено за да отговорим на запитването (искането) ви и за да се свържем с вас във връзка с услугите на нашия уебсайт, към които сте проявили интерес.

Ако решите да попълните която и да е от формите, предоставени от Бюро Веритас, ние автоматично ще запазим информация за вас.

В случай, че не посочите друго, ние събираме информация за вас, единствено за да изпълним запитването ви и за да дадем възможност на Бюро Веритас да се свърже с вас във връзка с услугите на нашия уебсайт, към които сте проявили интерес.

Няма да споделяме името, имейла или пощенския ви адрес с нито една трета страна, освен случаите, описани в бележката за сигурността под частта „Условия за ползване“.

Овен ако конкретно не е упоменато друго в определена форма, ние при никакви обстоятелства няма са предоставяме името, имейла или пощенския ви адрес на частни организации, търговски или други, освен, когато това се налага за да изпълним нарежданията си или за да отговорим на дадено искане.

Ние ще запазим предоставената от вас информация само докато това е допустимо предвид приложимото законодателство.

Сигурност
Този уебсайт използва всички мерки, необходими за защитата информацията на потребителите му. Когато потребителите предоставят лична информация чрез уебсайта, информацията за вас бива защитена както онлайн така и офлайн. Информация за нашите потребители е достъпна за единствено за служители на Бюро Веритас, чиято позиция позволява достъп до същата. Освен това всички наши служители биват постоянно информирани за практиките, свързани сигурността и поверителността на информацията.

За съжаление, никои данни предавани с помощта на интернет могат да бъдат защитени на 100 %. Съответно, независимо от нашите усилия да защитим личната ви информация, Бюро Веритас не може да осигури или гарантира сигурността на информацията, която трансферирате към нас чрез онлайн продуктите или услугите ни. Вие предавате информацията приемайки отговорността за това. Въпреки това, след като приемем трансферираната информация, ние полагаме всички усилия да осигурим нейната защита.

Политиката на Бюро Веритас не се отнася до всички фактори важащи в интернет, намиращи се извън контрола на Бюро Веритас, като същите фактори не следва да бъдат прилагани по начин противоречащ на приложимото законодателство или правителствените разпоредби.

Съобщение за настъпили промени
В случай, че решим да променим политиката си за поверителност ще публикуваме промените на заглавната страница на уебсайта, за да може потребителите винаги да са наясно каква информация събираме, как я използваме, и при какви обстоятелства, в случай, че възникнат такива, я предоставяме. Ако в даден момент решим да използваме предоставената ни лична информация по начин, различен от заявения в момента на нейното събираме, ще уведомим потребителите за това чрез имейл. Съответно потребителите ще имат избор дали да третираме личните им данни по този начин, или не. Ще използваме събраната информация в съответствие с политиката за поверителност, важаща, когато същата е била предоставена.

Контакти
Отделът за корпоративна комуникация управлява цялостно съдържанието на корпоративните данни, дизайна и организацията на уебсайта на Бюро Веритас.

Ако имате каквито и да било въпроси или коментари относно предоставената тук информация, моля да се свържете с Отдела за корпоративна комуникация на Бюро Веритас на следния адрес:

Bureau Veritas
Corporate Communications Department
67/71 Boulevard du Château
92571 Neuilly-sur-Seine Cedex - France