Транспорт и пътна инфраструктура 

Транспорт и пътна инфраструктура 

Ако компанията ви оперира в сферата на транспорта и инфраструктурата, вие знаете, че вашата дейност играе важна роля за успешното развитие на икономиката. Въпросът за безопасността на милиони пътници е поставен на челно място, като важни екологични въпроси също трябва да се вземат предвид.

За да помогнем на вашата компания да се справи с тези предизвикателства, ние ви предлагаме пълен набор от услуги за всички етапи от вашата дейност (проектиране, строителство или производство), включително:
- за инфраструктурни проекти: управление и преглед на проекти, нормативно съответствие, контрол и осигуряване на качеството, безопасност на строителните обекти
- за транспорт и оборудване за товарен превоз: инспектиране на пристанищни кранове, контейнери, железопътни съоръжения

В допълнение предлагаме широк спектър от услуги за морската промишленост.