Обучение

За да бъдете конкурентноспособни в условията на днешния постоянно развиващ се пазар, трябва да бъдете сигурни, че служителите ви са висококвалифицирани и добре информирани. Обученията, предлагани от Бюро Веритас, са в широк диапазон, което може значително да повиши компетенциите на персонала. Нашите обучения могат да бъдат модифицирани така, че да отговорят на специфичните нужди, потребности и изисквания на всяка една организация на локално или международно ниво. Постоянно извършваме мониторинг на предлаганите от нас програми, за да гарантираме предоставянето на качествени и адаптирани решения, които да ви помогнат да бъдете лидер във вашата сфера на дейност.

Бюро Веритас притежава акредитации за обучения от водещи организации, в това число и акредитация от Международния регистър на сертифицираните одитори IRCA (International Register of Certified Auditors).

Нашите обучения покриват всички сертификацонни стандарти и схеми, като подготвяме както вътрешни така и водещи одитори по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, IFS, FSSC, ISO 27001, ISO 20000-1, SA8000, IATF 16949, пожарна безопасност, комбинирани курсове и др.

В случай, че обучението, което ви интересува, не е изброено по-горе, или имате допълнителни изисквания, можете да се обърнете към нас с някоя от формите за контакт. 

Обученията провеждаме в нашите оборудвани зали в София, Варна и Бургас. При необходимост организираме обучения и в други градове или на място при партньора в негово помещение.

За да помогнем на вашата организация да адресира по-добре потенциалните рискове, с които може да се сблъска в областта на качеството, здравето и безопасността, околната среда и социалната отговорност, ние можем да ви предоставим специализираните си практически познания и експертиза, като обучим вашия персонал. След като проучим възникналите проблеми или проекти чрез извършване на диагностичен анализ, можем да ви предоставим различни препоръки, пазарни проучвания и техническа помощ в сферата на организационното управление и управлението на риска, разработване и внедряване на технически и организационни решения, които ще благоприятстват изпълнението на дейностите ви, съвети за промяна на управлението, съдействие при интерпретирането приложимостта на различни нормативни изисквания и стандарти.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ БЮРО ВЕРИТАС?

Бюро Веритас е световен лидер в предоставянето на акредитирани обучения и разполага с глобална мрежа от над 500 лектора в 52 страни. Благодарение на доказания си опит, дългогодишното присъствие на глобалния пазар и висококвалифицираните си лектори, ние имаме уникалната възможност да предложим решения както на големи, така и на по-малки организации.