Повече от всяка друга компания, Бюро Веритас дава пример в сферата на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда (QHSE). Като признат международен лидер в тези сфери и разполагайки с тези компетенции още от своето създаване, Бюро Веритас се стреми към непрекъснато подобряване на вътрешните процеси с цел повишаване безопасността на своите служители и подизпълнители, като в същото време минимизира негативното въздействие върху околната среда и предоставя услуги с добавена стойност на своите партньори.