ESG

ESG И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА УСТОЙЧИВОСТ

Какво е ESG?

Екологичното, социалното и корпоративното управление (Environmental, Social and Governance ESG) е набор от аспекти, които се разглеждат при инвестиране в компании и които препоръчват да се вземат предвид екологичните, социалните и корпоративните изисквания. Произтича от Директивата на ЕС относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, допълваща европейската стратегия за устойчиво финансиране и влизаща в сила през 2024 г. Дружествата с над 250 служители или такива, чиито ценни книжа се търгуват на регулираните пазари, ще трябва да превърнат своята екологична, социална и управленска политика в стандартизирани, обосновани и потвърдени документи. Това се налага и защото инвеститорите искат от предприятията не просто да демонстрират финансови резултати, но и да могат да покажат как са постигнати. Вече се смята, че резултатите зависят не само от успешното управление на един бизнес, а и от това дали той е устойчив.

Бюро Веритас е компания за услуги от типа „бизнес към бизнес към общество“. Нашата мисия е да формираме доверие между бизнеса, публичните организации и потребителите. Като световен лидер в услугите за одит и сертифициране, ние подкрепяме нашите над 400 000 клиенти да бъдат по-ефективни, по-методични и по-надеждни в напредъка си към по-устойчив бизнес и по-устойчив свят. 

Устойчивостта е вградена в нашата стратегия за развитие, в цялата ни организация и в целия ни бизнес. Чрез нашият пакет от услуги и решения, свързани с ESG и Управление на корпоративната устойчивост ние даваме възможност на организациите – частни и публични - да прилагат, измерват и постигат своите цели.

Нашият екип от специалисти с експертиза в различни области ще Ви помогне във всички области на ESG (социални въпроси, здраве и безопасност, околна среда, климатични промени, бизнес етика, енергийна ефективност, борба с корупцията).

С наша помощ можете да създадете ефективен процес за управление на данните, да определите правилните показатели, както и да получите дигитално решение за изчисляване индекса на устойчивост.
Дигиталната програма CLARITY е разработена за Управление на плановете за ESG и наблюдение на напредъка на стратегиите за устойчивост

С помощта на независима оценка от Бюро Веритас ще получите резултат за Вашият ESG рейтинг.

Подобряването на ESG оценката е стремеж на много компании, Инвестирането в ESG играе все по-важна роля, а добрата оценка води до повече възможности на капиталовия пазар.
За повече информация се свържете с нас на следните координати:

Офис София:  тел. +359 2 983 60 00
Офис Варна: тел. +359 52 602 309
Мейл: office-bg@bureauveritas.com

GreenLine ESG