Строителство и инфраструктура

Строителство и инфраструктура

Ако вашата компания се занимава с дейност в сферата на строителството или недвижимите имоти, е необходимо да управлявате всички аспекти на строителната дейност (от проектиране до изпълнение), свързани с качеството, здравословните условия на труд, околната среда, енергийната ефективност и др.

Ние можем да ви окажем съдействие с управлението на проекти и оценката за съответствие с нормативните изисквания през етапите на проектиране и строителство. Също така можем да ви окажем техническо съдействие на етап проектиране, при проучване на почви и изпитване на строителни материали (на място или в нашите лаборатории), както и структурни инженерингови оценки, когато е необходимо.

В допълнение ви предлагаме широка гама от еднократни или периодични строителни инспекции и анализи, които позволяват на всеки собственик или инвеститор да оцени и проследи състоянието на своите промишлени или жилищни активи.