Класификация на кораби

Класификация на кораби

Ние предоставяме два различни вида класификационни услуги: класификация на кораби и специфични класификации.

- Класификация на кораби
Класификацията включва определен обем от услуги, свързани с проектиране, строителство и експлоатация на плавателни съдове, за да се осигури тяхното съответствие с международните стандарти за безопасност. Като класификационна организация ние участваме в разработването и прилагането на технически морски правила и стандарти, целящи опазването на човешкия живот, собствеността и околната среда.

VeriSTAR Info дава подробна информация за услугите, предоставяни от Бюро Веритас в морската индустрия. На уебстраницата VeriSTAR Info са опредени две нива на достъп: публична информация, достъпна за всеки и конфиденциална - само за корабособственици, мениджъри и Флагови администрации, признали Бюро Веритас да извършва инспекции от тяхно име.

- Специфични класификации
Ако вземате участие в митнически операции в страната си или участвате в международна търговия, то вероятно знаете, че членовете на Световната митническа организация използват Международната конвенция за Хармонизираната система за описание и кодиране на стоки (известна като HS). HS дава възможност на правителствата да опростят процеса за събиране на приходи и правят търговски статистики съгласно различни класификационни позиции. 

Митническата класификация е част от услугата „инспекция преди товарене“, която предоставяме на правителствата.