Промишлено оборудване, електроенергия и комунални услуги

Промишлено оборудване, електроенергия и комунални услуги

Като производител на промишлено оборудване вие знаете, че промишлеността е под засилващ се натиск от страна на правителствените органи и широката общественост за съобразяване с немалък брой постоянно променящи се норми в областта на качеството, здравето и безопасността и опазването на околната среда. 

Съответствието в повечето случаи се явява условие за действието на вашия лиценз за извършване на съответната дейност. Тук се добавят и специфичните изисквания на клиентите по отношение на надеждност, достъпност, управляемост и безопасност на вашите продукти.

Ние можем да помогнем на вашата компания да се справи с тази задача. За целта предлагаме широка гама от услуги, ефективни във всички промишлени сектори, от проектиране до монтаж, пускане в експлоатация и опериране на съоръженията.

Независимо от нивото на участие на вашата компания с сферата на електроснабдяването и комуналните услуги, вие трябва да поддържате адекватни политики по качество, здраве и безопасност и околна среда, както и да запознаете вашите служители с тези политики.

От първостепенно значение е и съответствието с международните стандарти, изпълнението на поставените цели, вниманието към потребителите, особено в условията на нарастващите потребности от електроенергия, ефикасно водоснабдяване и управление на отпадъци в целия свят.

От разработването през строителството и производството, до извеждането от употреба на съоръженията, нашите експерти ще ви окажат съдействие в сферата на:
Ядрената енергетика
Вятърната енергетика
Хидро и топло енергетика

Бюро Веритас ви оказва пълна подкрепа при постигане на съответствие и намаляване на рисковете, свързани с качество, здраве и безопасност и околна среда.