История 

Как започва всичко...

През 1828 г. в Антверпен, Белгия, е основан Информационен център за морско застраховане, който да предоставя актуална информация на застрахователите за състоянието на корабите и оборудването.

През 1829 г. компанията е преименувана на “Бюро Веритас”, а за свое лого приема символа на Истината. Публикуван е и първият Бюро Веритас Регистър, наброяващ около 10 000 кораба. През 1833 г. седалището на компанията е преместено от Антверпен в Париж.

Създаване на организацията, 1828 г.
През зимата на 1821 г. в Европа бушували силни бури, които довели до корабокрушението на близо 2000 плавателни съда и смъртта на повече от 20 000 души. За застрахователните компании ситуацията била катастрофална. Повечето от тях фалирали, а останалите, които успели да преживеят кризата, се сблъскали с жестоката конкуренция на новопоявилите се на пазара компании. Именно в това трудно време двама застрахователи – Alexandre Delehaye и Louis van den Broek и застрахователния брокер Auguste Morel основали “Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes” (Информационен център за морско застраховане).

Основаната през юни 1828 г. компания предоставя актуална информация на застрахователите за състоянието на корабите и оборудването. Това, което отличавало компанията от нейните конкуренти, бил нейният нов подход. Освен определянето на района на плаване за типовете кораби, на всеки плавателен съд се давал и рисков код (3/3, 2/3, 1/3), определен на база конструкция, качество на материалите, здравина, възраст, информация за предишни инциденти и състоянието на поддръжката на корпуса и механизмите.

През 1829г . компанията е преименувана на “Бюро Веритас”, а за свое лого приема символа на Истината. Публикуван е и първият Бюро Веритас Регистър, наброяващ около 10 000 кораба.

Истината и доказателствата за нея
Първото лого на компанията е създадено от Achille Deveria и изобразено от Jacques-Jean Barre през 1829 г. То представя голата женска фигура на Истината, излизаща от кладенец. Основателите обяснили идеята си в писмо, което разпространили с Бюро Веритас Регистъра. Целта била ясно формулирана: “да намерим истината и да я покажем без страх и корист”. 

Стъпване на нови пазари, 1830-1980 г.

През 1830 г. е създаден клон на компанията в Париж, три години по-късно поради разширяването на дейността, седалището се премества във Френската столица. Под новото ръководство, Бюро Веритас продължава успешното си развитие, за което свидетелства и първото съобщение в пресата:

Нито едно френско или чуждестранно издание не може да се сравни с това ръководство (Регистъра на Бюро Веритас), в която и да е област на индустрията. Такъв един документ е абсолютно необходим на застрахователите и може да бъде полезен на търговския флот като цяло. Ние не разбираме защо тази институция не се ползва от закрилата на правителството и считаме, че отвъд нейната професионална значимост, тя е главно от обществен интерес.”

Списание на застрахователите “Revue des Assurances”, 1830 г.

Присъствието на Бюро Веритас не останало незабелязано - името на компанията се споменава в три произведения на Жул Верн:

“Двайсет хиляди левги под водата”, 1869 г.

“Тайнственият остров”, 1874 г.

“Чансълър”, 1875 г.

Статия за Бюро Веритас се появява във френския речник на Ларус, както и в пълното издание на речника на Уебстър от 1913 г.

Разширяване на присъствието на световните пазари
По същото време в световен мащаб се усеща бързото развитие на икономиката. Разцветът на азиатската икономика и появата на сериозни пазари в Русия и Източна Европа трансформират световния пазар.

С настъпване на промишлената революция Бюро Веритас разширява услугите си. Влагането на стомана и желязо в строителството на плавателни съдове поражда необходимостта от извършване на инспекции на материалите. Така през 1910 г. компанията започва да предлага нова услуга - инспекция на материали. Целта била проверка както на всички материали - индустриално оборудване, дизелови двигатели, локомотиви и други, така и на самите заводи.

През 1922 г. френското правителство упълномощава Бюро Веритас да извършва контрол на летателни съоръжения за гражданската авиация. (Значителният опит, който компанията е натрупала в морския сектор, се оказва изключително полезен.) По аналогичен начин запитванията на застрахователните компании за провеждане на периодични технически прегледи на автобуси и товарни автомобили във Франция поражда необходимостта от предлагането на услуги и в Автомобилната промишленост от 1927 г. нататък.

 С увеличаването на броя на инцидентите по време на строителния бум, последвал Първата световна война, застрахователните компании стигат до извода, че вече не могат да покриват рискове без тяхната предварителна оценка. Бюро Веритас отново реагира на нуждата на пазара, като през 1929 г. създава “Контролна служба за оценка на сгради и обекти на гражданското строителство”.

През 1932 г. в покрайнините на Париж (Levallois-Perret), Бюро Веритас открива собствени лаборатории за извършване на химични и механични анализи и изследване на проби на строителните материали.

Разширяване на дейността, 1980-1990 г.
В периода 1980 г. - 1990 г. Бюро Веритас открива нови дъщерни дружества, във връзка с увеличаващите се потребности на пазара.

Bivac - През 1984 г. правителството на Нигерия отправя запитване към Бюро Веритас за провеждане на инспекция на стоки преди спедиция. Тази дейност е нова за компанията, но бързо се разраства в редица страни. Много скоро е създадена глобална мрежа за работа на правителствено ниво в различни страни по света.

BVQI (днес “ Bureau Veritas Certification ”) – От 1988 г. изискванията за осигуряване на качество и сертификация по ISO стандарти са от основна важност за много организации. Бюро Веритас реагира уверено на повишилите се нужди за провеждането на независима оценка и сертификация.

Veritas Auto – през 1990 г. е създадена голяма дъщерна организация за извършване на инспекции на превозни средства. Няколко години по-късно тази дейност е прекратена.

Стратегически цели и придобити компании, 1990-2010 г.
През 1995 г. двама нови акционери – CGIP (днес Wendel) и Poincaré Investissement, инвестират в дейността на Бюро Веритас. По същото време в световен мащаб се усеща бързото развитие на икономиката.

Разцветът на азиатската икономика и появата на сериозни пазари в Русия и Източна Европа трансформират световния пазар. Въвеждането на нови нормативни документи в Европа и Северна Америка съвпада с увеличаването на изискванията в сферата на качеството, екологията, здравословните и безопасни условия на труд. Бързоразвиващите се държави започват да привеждат законодателството си в съответствие със съществуващите изисквания. Развитите икономики налагат на своите доставчици, опериращи в други части на света, да отговарят на същите изисквания.

През 1996 г. Бюро Веритас придобива CEP и се превръща в лидер на френския пазар за оценка на съответствието в строителството.

Скоро след това чрез закупуването на двете американски компании с лаборатории в Азия – ACTS (Acts Testing Labs) и MTL (Merchandise Testing Laboratories) Бюро Веритас добавя към портфолиото си услугата „Проверка на стоки за широко потребление“.

 В периода от 2003 до 2007 г. Бюро Веритас засилва позициите си в сферата на качеството, екологията, здравето и безопасността, строителството, управлението на активите и сертификацията с придобиването на: Berryman & Henigar, Graham Marcus, Linhart Petersen Powers Associates, OneCis, OneBeacon, Clayton и NATLSCO в САЩ, Weeks and Casella във Великобритания, Kilpatrick, Intico и IRC в Австралия и ECA в Испания.

През 2008 г. чрез придобиването на компаниите Amdel (Австралия) и Cesmec (Чили, Перу), Бюро Веритас се превръща в световен лидер за лабораторно изпитване на минерали.

На 24 Октомври 2007г . Бюро Веритас става публична компания и започва да търгува акциите си на Парижката Фондова Борса.

Придобиването на Inspectorate през 2010 г. превръща Бюро Веритас в един от трите световни лидери на пазара на стоки и товари. Тази стратегическа стъпка позволява на Групата да навлезе в пазара на петрол и нефтопродукти.

Създаване на сигурна основа за бъдещо развитие (от 2010 г. до днес)
Благодарение на разширяването на компанията в периода 1990-2010 г., днес  Бюро Веритас предлага най-широката гама от услуги в областта на проверките, инспекциите и сертификацията. Днес  Бюро Веритас се състои от осем глобални бизнес направления:

  -       Морски Индустрия
  -       Промишленост
  -       Инспекции и контрол в процеса на експлоатация
  -       Строителство
  -       Сертификация
  -       Услуги в областта на стоките за търговски обмен
  -       Услуги в областта на стоките за широко потребление
  -       Услуги на междуправителствено ниво и Международна търговия.

В глобалните си бизнес направления Бюро Веритас постига силно предимство благодарение на:
- позициите си на пазари с висок потенциал и значителен ръст:
- лидерство във всяко едно от бизнес направленията
- способност за ефективно използване на широката си международна мрежа от представителства
- значителен технически опит, признат от съответните институции и акредитационни органи

Благодарение на значителния ръст и над 50 придобити компании за последните двадесет години, ние се превърнахме в лидери на пазара и натрупахме безценен опит в сферата на управление на качеството, екологията, здравословните и безопасни условия на труд .

Сега искаме да споделим този опит с вас.