Електроника и електротехника

Електроника и електротехника

Услугите, свързани с електронни и електротехнически продукти, в които през последните години се влагат значителни инвестиции, обхващат голяма част от основните международни компании за изпитване и сертификация, сред които е Бюро Веритас.

С локации в близост до производствени зони в над 40 страни, ние ви предлагаме удобство чрез глобално покритие с местно обслужване.