Изпитване и анализ 

За да помогнем на вашата организация да адресира по-добре потенциалните рискове, с които може да се сблъска в областта на качеството, здравето и безопасността, околната среда и социалната отговорност, ние можем да ви предоставим специализираните си познания и експертиза.

След като проучим възникналите проблеми или проекти, можем да ви предоставим различни препоръки, пазарни проучвания и технически консултации като: консултации в сферата на организационното управление и управлението на риска, разработване и внедряване на технически и организационни решения, които ще благоприятстват изпълнението на дейностите ви, съвети за промяна на управлението, съдействие при интерпретирането приложимостта на различни нормативни изисквания и стандарти.