Сертификация

Сертификация

Като организация, която държи на ефективността и прозрачността, на сигурността на продукта и системата, на грижата за околната среда, вие вероятно сте наясно, че сертификацията може да донесе признание от страна на вашите клиенти и контрагенти и да доведе до постоянно подобрение.

Ние сме акредитирани в повечето сфери и имаме право да удостоверяваме и издаваме официално становище (със сертификат), че вашата система, продукт, персонал или активи са в съответствие с дадени специфични изисквания и стандарти, за които се изисква сертификация.

Сертификацията обикновено включва одити на място, стандартизирани изпитвания и инспекции, надзорни визити по време на сертификационния цикъл. Сертификацията може да включва, където това е приложимо, фаза за преглед на проекта.  

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ БЮРО ВЕРИТАС ЗА ВАШ СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПАРТНЬОР?

Ние винаги приемаме клиентите ни като наши партньори

Работим с разбиране на вашите дейности и осигуряваме необходимите експерти, за да получите максимална полза и подобрения в системите ви за управление.

Поддържаме мрежа от висококвалифицирани одитори по различни стандарти

Програмите за квалификация и развитие на уменията на одиторите ни гарантират тяхното отлично представяне в полза на Вашия бизнес.

Нашата работа е стриктно свързана с Етичния Кодекс на Бюро Веритас

Професионализъм, добавена стойност за партньорите, вникване в спецификата на дейността на клиентите ни са част от принципите на Бюро Веритас.

Знакът на Бюро Веритас работи във ваша полза

Знакът на Бюро Веритас е разпознаваем в цял свят. Нашите сертификати са отлична оценка за вашата работа.