Храни

В днешно време качеството и безопасността на хранителните продукти са постоянен обект на наблюдение от страна на потребителите и съответните обществени и държавни органи. Този акцент е подсилен от стремежа към здравословно хранене. Управлението на рисковете в сферата на качеството, безопасните условия на труд, околната среда и социалната отговорност се превърна в критична точка за всяка компания в хранителната промишленост.

В условията на този засилващ се натиск е изключително важно да контролирате и да подобрявате качеството на вашите продукти, услуги и организация. Това ще ви помогне да останете конкурентоспособни, да защитите репутацията си и да подобрите имиджа на вашата марка.

Бюро Веритас предлага широк набор от услуги за сертификация, инспекции и одити в различните хранителни стандарти (напр. IFS, FSSC, ISO22000, BRC), одити от втора страна и др. Чрез тях вие лесно ще отговорите на нарастващите пазарни изисквания и на изискванията на стандартите по качество, безопасни условия на труд, околна среда, социална отговорност и т.н.