Аеронавтика 

Аеронавтика 

Ако вашата компания извършва дейности в сферата на аеронавтиката, то вероятно безопасността и надеждността са ключови елементи за вас.

Потребностите на вашата компания, както и тези на милионите пасажери, ежедневно ползващи авиационни услуги, включват превенция на риска, изпълнение на изискванията за безопасност, наблюдение на качеството и др., като на помощ идват нашите експерти с индивидуални решения.

Бюро Веритас играе ключова роля в сферата на авиацията от 1922 г. Първоначално компанията работи съвместно с френското правителство, по-късно – с доказали се частни авиационни органи в Европа и Африка, като днес работим с авиационни органи от целия свят.

Ние предлагаме широк спектър от услуги за сертификация, инспекции, оценки и одити, в това число обучение и изготвяне на съответната документация. Благодарение на нови методи като одит за безопасност и оценка на производствените способности, с наша помощ всяка компания в сферата на аеронавтиката и космонавтиката (производство и експлоатация) може да посрещне и най-високите очаквания в тази област.