Автомобилна индустрия

Автомобилна индустрия

Ако сте производител на автомобили или вашата компания развива дейност в сферата на снабдяването на автомобилната индустрия, вие сте изправени пред различни предизвикателства, свързани с качеството, безопасните условия на труд, околната среда и социалната отговорност.

Нашата дейност се разгръща на няколко нива, като можем да ви окажем съдействие при:
- Наблюдение на безопасността на работното място, в частност в производствените помещения
- Инспектиране на ново или вече въведено в употреба оборудване във фабрики и офис сгради
- Оценка на въздействието върху околната среда на различни съоръжения
- Подготовка и преминаване през процес за сертификация на системи за управление, например по стандарт ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, IATF 16949 и др.
- Управление на риска от повреда на автомобила при транспортиране от фабриката до изложбената зала
- Обучения и др.