Използване на логото

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛОГОТО НА БЮРО ВЕРИТАС

В случай, че бъдете сертифицирани по някой или някои от ISO стандартите, Вие имате право да използвате съответното лого или комбинация от лога на Бюро Веритас.

Подробна информация относно условията за използване на фирменото лого може да намерите в нашата