Визия, мисия и етика

Визия
Стремим се да бъдем лидер в бранша и основен играч във всички пазарни сегменти и на всички ключови географски пазари.

Мисия
Мисията ни е да предоставяме икономическа добавена стойност на партньорите си чрез управление на качеството, здравето и безопасността, околната среда и социалната отговорност на техните активи, проекти, продукти и системи, което води до намаляване производствения риск и подобряване на изпълнението. 

Етика
Бюро Веритас е изградило успешен глобален бизнес, основан на дългогодишната си репутация. Репутацията е един от най-ценните ни активи в световен мащаб и е отразена в  секция "Основни бизнес Ценности" на Етичния кодекс на Бюро Веритас. 

Политики по околна среда, здраве и безопасност  и качество
Бюро Веритас е водеща организация в сферата на професионалните услуги, свързани с качество, околна среда и здраве и безопасност, предлагаща инспекции, сертификация и обучения. Ние познаваме и приемаме моралните, законовите и финансовите причини да осигуряваме здравето и безопасността на нашите служители, подизпълнители и всички други лица, които са директно повлияни от нашите дейности. Бюро Веритас също така приема необходимостта да управлява разумно и при непрекъснато подобряване директното и индиректното влияние на нашите услуги върху околната среда. Повече от всяка друга компания, Бюро Веритас дава пример в сферата на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда (QHSE). Като признат международен лидер в тези сфери и разполагайки с тези компетенции още от своето създаване, Бюро Веритас се стреми към непрекъснато подобряване на вътрешните процеси с цел повишаване безопасността на своите служители и подизпълнители, като в същото време минимизираме негативното въздействието върху околната среда и предоставяме услуги с добавена стойност на своите партньори. Добавянето на нови дейности, съчетано с ефективен принос към развитието на компанията, е ключово предизвикателство за екипа на Бюро Веритас. За целта е изградена мрежа от експерти в областта на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда, подкрепяна и ръководена от опитен управленски екип.