Добивна индустрия и минно дело

Добивна индустрия и минно дело

Ако дейността на вашата организация е свързана с производството на химикали, фармацевтични продукти, целулоза и хартия или цимент, или е в сферата на минното дело, то вие знаете, че е необходимо да управлявате внимателно и непрекъснато качеството, безопасните условия на труд и екологичните аспекти по време на производствения процес.

Ние можем да ви предложим експертно съдействие по целия свят чрез услуги като инспекции и одити, измервания, анализ на риска и други технически услуги, или чрез сертификация на вашата система и процеси.