Сървей

Сървей И КОНТРОЛ НА СТОКИ И ТОВАРИ

Предлагаме на нашите партньори пълен набор от услуги – сървей, инспекции, контрол, опробване, анализи и сертифициране:

• Визуални проверки - независимо дали превозвате зърнени храни, странични продукти или производни, световната мрежа за проверка на Бюро Веритас ви помага да намалите риска от загуба или повреда на стоките в ключови точки от веригата на доставки. Надзорът при товарене и разтоварване и вземане на проби допринасят за намаляване на риска от загуби.

 • Тестване и анализи – Бюро Веритас  извършва прецизни, безпристрастни и цялостни тестове и оценки, сред тях бактериологични и химични анализи на пробите.

• Фумигация - предотвратява риска от увреждания, причинени от насекоми и други вредители, по време на съхранението и транспортирането на стоките.

• От фермата до магазина - селскостопанските услуги на Бюро Веритас представляват важна част от контрола по веригата „от фермата до магазина“ на световната хранителна и селскостопанска индустрия.