Петролни продукти и природен газ

Петролни продукти и природен газ

Независимо от сегмента на петролната и газова промишленост, в който се намира вашата дейност, натискът от правителствените и екологичните организации поставят въпросите, свързани с околната среда, на централно място, докато традиционните въпроси за безопасността и надеждността се изострят още повече поради строгите изисквания в индустрията.

Екипът на Бюро Веритас прилага в своята работа утвърдени методи, средства за верификация и лаборатории на компанията, за да ви подкрепи във вашата дейност и да отговори на законовите и екологичните изисквания. Спектърът на нашите услуги, освен оценяване на съответствието, обхваща и услуги, свързани с управлението на активи, обучения и консултации относно пазара на петролни продукти и природен газ.

От проектирането на нови съоръжения (капиталови разходи CAPEX), през тяхната поддръжка, до управлението на вече изградени инсталации (оперативни разходи OPEX), ние работим по проекти в цял свят – в близост до брега и в открити води.