Управление на активи 

Управление на активи 

Вашата организация се старае да оптимизира поддържането на активите си, най-вече промишлени и търговски сгради и съоръжения, с цел осигуряване на тяхната сигурност, надеждност и условия за ползване.

Предоставяйки ви широк спектър от инспекции и анализи, през целия жизнен цикъл на вашите сгради и съоръжения, ние ви помагаме да гарантирате сигурността на персонала или на наемателите си, като едновременно с това минимизирате общите разходи за поддръжка и дори подобрявате качеството на активите си. 

Тези услуги могат да бъдат извършвани регулярно, по време на изпълнение на дейностите на вашата организация, или извънредно, когато здравословните и безопасни условия на вашите активи следва да бъдат оценени като част от доклад за изпълнение на конкретни задължения или по време на планови ремонти.