Правителствени и публични организации

Правителствени и публични организации

Ако работите за правителствена организация или дейността ви е свързана с митници и подпомагане на търговията, ако работите за местната власт или за международна организация, например Европейски съюз, Международен валутен фонд, Обединени нации и др., то ние можем да ви помогнем да оптимизирате проследимостта на предлаганите от вас услуги или продукти в сферата на качеството, безопасните условия на труд и опазването на околната среда.

Нашите услуги включват:

- Инспекции и/или проверки за съответствие на внасяните стоки преди превоз (обикновено чрез правителствени договори), проследяване на дестинацията на товара с технология на сканиране
- Програма за наблюдение износа на дървен материал с цел повишаване на приходите от износ и ограничаване на прекомерния дърводобив
- Инспекции на транспортни средства с цел повишаване безопасността на пътя и защитата на потребителя
- Оказване на съдействие при внедряване, развиване, оценяване на политики по качество, безопасни условия на труд и околна среда
- Оказване на съдействие за контрол на изпълнението на проекти за строеж или реконструкция на всички видове обществени сгради и инфраструктура
- Сертификация на системи на правителствени организации