News

Бюро Веритас предлага възможност за дистанционно провеждане на одити, инспекции и обучения

Апр.. 9 2020

С цел запазване безопасността и здравето както на своите служители, така и тези на партньорите си, Бюро Веритас въведе възможност за отдалечено/дистанционно проведжане на одити, инспекции и обучения. Прилагаме го като алтернатива в случаите, когато това е допустимо според правилата на акредитационните и нотифициращите организации и при изразено желание от страна на партньора. Чрез съвременна платформа за комуникация (Microsoft Teams), която е сигурна и лесна за работа, нашите одитори и инспектори осъществяват видео и аудио връзка с партньора, извършвайки оценка за съответствие спрямо съответните стандарти, директиви, технически предписания и спецификации. Целият процес протича при стриктно спазване на правилата за конфиденциалност и защита на лични данни. По този начин осигуряваме непрекъсваемост на сертификационния цикъл, издаваме инспекционни доклади и сертификати, както и удовлетворяваме в реално време нуждите на партньора от нашите услуги, без отлагане и забавяне.

Чрез същата платформа провеждаме и нашите обучителни курсове, които сега са особено подходящи за тези, които разполагат с повече време или желаят да надградят квалификациите си, без да се откъсват от ежедневните си задължения.

Бюро Веритас се стреми да бъде доверен и надежден партньор винаги и при всички обстоятелства.   

За повече информация относно нашите професионални възможности, моля да ни потърсите чрез която и да е от формите ни за контакт.

Нашите офиси са отворени и екипът ни е ангажиран с вашите нужди!