News

Бюро Веритас въведе Кодекс за бизнес поведение на партньора и Общи условия за доставка на услуги 

Ян.. 24 2020

Уважаеми доставчици на услуги и подизпълнители на Бюро Веритас България ЕООД,

Уведомяваме ви, че от 01.07.2019 година Групата Бюро Веритас, наред със своя „Етичен Кодекс“, въведе и „Кодекс за бизнес поведение на партньора“ и „Общи условия за услуги от подизпълнител/доставчик“. Документите на български и английски език са публикувани на нашата уеб страница www.bureauveritas.bg в Раздел „Кодекси и Общи условия“ и са постоянно достъпни за всички заинтересовани страни и лица. Моля да се запознаете с цитираните документи и при всякакви взаимоотношения с нас да спазвате техните текстове. Занапред специална клауза във всеки сключен с нас договор ще изисква от нашите партньори да потвърждават, че са запознати и спазват изискванията на нашите Кодекси и Общи условия. Благодарим Ви за партньорството!