News

Запознайте се с нашите предстоящи обучения!

Ян.. 11 2020

Януари
27-31.01.2020
- IRCA Акредитиран Курс за Водещи одитори на системи за управление на качеството, в съответствие с ISO 9001:2015 – гр. София

20-22.01.2020 - Курс за Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност – гр. Варна

23-24.01.2020 - Курс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството – гр. Варна

Февруари
11.02.2020
- Курс за транзитивно преминаване към стандарт ISO 22000:2018 година – гр. София

12-14.02.2020 - IRCA Акредитиран Курс за Водещи одитори на системи за управление на околната среда, в съответствие с ISO 14001:2015 – гр. София

18.02.2020 - Курс за транзитивно преминаване към стандарт ISO 22000:2018 – гр. Варна

24-26.02.2020 – Курс за Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност – гр. София

27.02.2020 - Курс за транзитивно преминаване към стандарт ISO 45001:2018 година – гр. Варна

20.02.2020 - Курс за транзитивно преминаване към стандарт ISO 45001:2018 – гр. София

Март
09-11.03.2020
– Курс за Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност – гр. Варна

17-18.03.2020 – Вътрешни одитори по FSSC 2200 – гр. София

18-20.03.2020 – Курс за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството – гр. София

26.03.2020 – Въведение в ISO 55001 – Системи за управление на активите – гр. София