Морска индустрия

Морска индустрия

Глобалната ефективност на доставките зависи до голяма степен от свободното придвижване на кораби и капитали, и се определя от международните стандарти, които трябва да бъдат приети, внедрени и поддържани.

Бюро Веритас като експертен орган със световен опит в класификацията на плавателни съдове и свързаните с това услуги - сертификация, обучение и консултации, може да ви помогне за постигането на тази цел. Това от своя страна ще донесе ползи за корабособствениците, корабостроителните и кораборемонтните компании, производителите на оборудване, застрахователите, брокерите, банкерите, проектантите, консултантите, инженеринговите компании, петролните компании, Флаговите Администрации, както и всички останали служби, свързани с безопасността в морската индустрия.

Ние можем да ви помогнем в развитието на вашите дейности и поддържането на съответствие с приложимите за морската индустрия изисквания за качество, околна среда, здраве и безопасност. Нашите услуги обхващат пълния жизнен цикъл на корабите, от проектирането през инспекциите, до извеждането им от експлоатация.