Green earth - B2B2S

УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ НА БЮРО ВЕРИТАС, СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИИ, УСТОЙЧИВОСТ И ЗЕЛЕН ПРЕХОД (GREEN LINE)

Бюро Веритас е компания за услуги от типа „бизнес към бизнес към общество“. Нашата мисия е да формираме доверие между бизнеса, публичните органи и потребителите. Като световен лидер в услугите за одит и сертифициране, ние подкрепяме нашите над 400 000 клиенти да бъдат по-ефективни, по-методични и по-надеждни в напредъка си към по-устойчив бизнес и по-устойчив свят. 

Устойчивостта е вградена в нашата стратегия за развитие, в цялата ни организация и в целия ни бизнес.
С нашия опит ние си партнираме с клиентите си, за да посрещнем заедно предизвикателствата, свързани с безопасността, околната среда, социалната отговорност и качеството на продуктите или услугите по цялата верига. Ние подкрепяме нашите клиенти при избора им на ресурси и при процесите на производство. Предлагаме експертиза във всяка точка от веригата за доставки - от снабдяването със суровини до използването на готовия продукт. Бюро Веритас подкрепя клиентите, изграждащи сгради и инфраструктура, по време на строителните и ремонтните работи. Ние играем жизненоважна поддържаща роля в областта на новата мобилност. Бюро Веритас се стреми да помага на всички клиенти в изпълнението на тяхната стратегия за устойчивост и удовлетворяване на очакванията на техните служители и заинтересованите страни.

Чрез нашата зелена линия от услуги и решения ние даваме възможност на организациите – частни и публични - да прилагат, измерват и постигат своите цели за устойчивост.

С нашия принос клиентите ни могат измеримо да демонстрират въздействието на своите ESG действия, като ги направят проследими, видими и надеждни. Осигурявайки прозрачност, ние предоставяме и инструменти за защита на марките и репутацията на клиентите.

GreenLine Grow

Чрез линковете по-долу може да се запознаете подробно с нашите услуги, свързани с иновации и зелен преход.

ESG И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА УСТОЙЧИВОСТ