гр. София, НДК

Строителство и инфраструктура

Ние подкрепяме нашите клиенти да направят сградите и инфраструктурата безопасни, устойчиви и издръжливи.

ВАШИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Днес сте изправени пред три предизвикателства:

Устойчивостта и ефективността трябва да бъдат интегрирани във всеки проект от самото начало до края на жизнения му цикъл.

Строителни проекти трябва да бъдат предадени навреме и в рамките на бюджета.

Съответствието с местните разпоредби трябва да бъде приложено, за да се гарантира успех на проекта.

КАК ВИ ПОДКРЕПЯМЕ

Bureau Veritas ви помага, като гарантира, че активите са устойчиви, стабилни, ефективни, безопасни и създадени да устоят във времето.

Нашата световна мрежа от повече от 16 000 експерти оформя доверието между заинтересованите страни в строителния сектор чрез предоставяне на висококачествени услуги. Ние използваме нашето глобално покритие и цялостно портфолио от услуги, за да ви дадем възможност да оформите по-зелено бъдеще в цялата стойностна верига на строителството.

Ние ви подкрепяме през целия жизнен цикъл на активите както в за сградите, така и за инфраструктурата. Ние предлагаме специализирани решения от предпроектни проучвания за осъществимост до строителство и работата с активи:

ПРОУЧВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШЕНИЯ

Нашите услуги – като предпроектни проучвания на осъществимостта, преглед на проект, анализ на риска и надлежна проверка(Due Diligence) – ви позволяват да намалите риска при разработването. Нашата практика в областта на строителството и инфраструктурата включва консултанти и експерти по архитектура, инфраструктура, съоръжения, строително инженерство, електро и машинно инженерство. С изключително разбиране към местните особености, професионалисти на международно ниво и проактивно лидерство, ние проверяваме, удостоверяваме и управляваме дълготрайни и въздействащи решения на сложни проблеми.

СТРОИТЕЛСТВО

Нашите услуги – като управление на проекти, строителен надзор, QA/QC, мониторинг, съдействие при въвеждане в експлоатация – ви позволяват да гарантирате, че проектите се изпълняват безопасно и в съответствие с графика.

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Нашите екипи от квалифицирани и опитни инженери са акредитирани да предоставят технически контрол в съответствие с местните разпоредби. Те могат да осигурят технически контрол за сгради и за всякаква техническа помощ за инфраструктура в съответствие с местните разпоредби или нуждите на клиента.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА АКТИВИ

Нашият екип за управление на активи е специализиран в операции и поддръжка на глобални съоръжения и инфраструктура, предоставяйки пълен набор от цялостни решения за интегритета на активите. Нашите експерти са в състояние да предоставят пълна гама от основни решения за управление на активи на съоръжения и инфраструктура на частни и държавни клиенти чрез услуги като инспекции на активи, надзор на поддръжката и мониторинг на конструктивното състояние.

УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ ЗА B&I

Чрез нашата BV Green Line от услуги и решения, посветени на устойчивостта, ние гарантираме, че вашите активи отговарят на стандартите за екологична ефективност или изискванията на крайния потребител от фазата на проектиране, изграждане и експлоатация и помагаме да получите сертификати като LEED® и BREEAM и основни регулаторни изисквания.