Тихомир Банков, проф. Димитър Димитров и Станимир Смилков

News

Бюро Веритас България по пътя на зелената енергия – участва в изграждане на фотоволтаична инсталация в УНСС

Февр.. 13 2023

На 09.02.2023 г-н Станимир Смилков, управител на „Бюро Веритас България“, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-н Тихомир Банков, управител на „Прострийм груп“ подписаха договор с гарантиран резултат  (ЕСКО договор) за изпълнение на обществена поръчка на УНСС за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия.

Реализацията на проекта ще бъде на два етапа. През първия етап за 8 месеца ще бъде проектирана и изградена покривна фотоволтаична инсталация и такава на паркинг за производство на ел. енергия, а в следващия етап ще се извършва мониторинг на постигнатите резултати, поддръжка и изплащане на инвестицията за сметка на постигнатото производство на електроенергия, които дейности се поемат от „Прострийм груп“. Финансирането на проекта в размер на над 2 млн. лв. се осигурява от „Прострийм груп“, като инвестицията ще се изплаща за сметка на икономията на електроенергията, генерирана от действието на изградената фотоволтаична централа.

Строителният надзор на проекта ще се осъществява от „Бюро Веритас България“.

Image
Ректорът проф. Димитър Димитров

Ректорът проф. Димитър Димитров подчерта, че УНСС е едни от първите университети в България, които обръщат сериозно внимание на внедряване на зелената енергия. „Този договор е много актуален предвид енергийната криза. За нас е важен този проект, защото вървим в посоката на опазване на околната среда, на енергийна независимост и намаляване на сметките.“ Той сподели, че доста време е отнело на екипа да се изработят договорите и посочи, че разчита на съвместна коректна партньорска работа.

Image
Тихомир Банков

Г-н Тихомир Банков отбеляза на свой ред - „Радвам се, че ще бъдем партньори в такъв важен и интересен проект. Компанията има много дълго представяне на пазара и опит в изграждане на такива обекти. От години се работи по изискванията за устойчиво управление, за намаляване на въглеродния отпечатък, всичко това ще се случи при вас с изпълнението на един такъв проект. Преките ефекти при вас ще бъдат големи с намалените разходи, но ще има и други. Екипът ще даде най-доброто от себе си, за да се изпълни договора перфектно.“

Image
Stanimir Smilkov

Г-н Станимир Смилков сподели, че е завършил УНСС и се вълнува, че отново е тук. „Бюро Веритас България“ е компания със сериозно присъствие на пазара, има 200-годишна история, но и уверен поглед в бъдещето. В наше лице също ще намерите надежден партньор. С колегите-изпълнители сме партньори и по други проекти.“

Image
Проф. д.ик.н. Кирил Стойчев

Проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, помощник-ректор, подчерта: „Сигурен съм, че трите страни – изпълнителят, надзорът и ние ще работим в дух на взаимно сътрудничество и колегиалност“.

ЕСКО договор

 • Image
  sign1
 • Image
  sign2
 • Image
  sign3
 • Image
  all1
 • Image
  all2
 • Image
  all3