News

График на обучения в Бюро Веритас България през 2022 година

Март. 2 2022

Бюро Веритас България - Каталог обучения 2022 / BV Training catalog 2022 

МАРТ 2022

 
21-23.03.2022 – Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ) 
24-25.03.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015 ) 

 

АПРИЛ 2022

 
- .04.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015 ) 
14-15.04.2022 – Курс за вътрешни одитори на системи за управление на околна среда в съответствие с (ISO 14001:2015) 

 

МАЙ 2022

 
- .05.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти (FSSC 22000) 
09-10.05.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 
18-20.05.2022 – Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ) 
25-27.05.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност, в съответствие с ISO 27001 

 

ЮНИ 2022

 
10.06.2022 – Курс общо запознаване с изискванията на TISAX 
06-08.06.2022 – IFS Food версия 7 
15-17.06.2022 – Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ) 
23-24.06.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015) 
27-29.06.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност, в съответствие с ISO 27001 

 

ЮЛИ 2022

 
- .07.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти (FSSC 22000) 
04-08.07.2022 – IRCA Акредитиран курс за водещи одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015 ) 
07-08.07.2022 – ISO 20000-1:2018 - Вътрешни одитори на системи за управление на IT услугите 
11-12.07.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на енергията ISO 50001:2018 – 
18-19.07.2022 – Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) 
21-22.07.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015 ) 
25-29.07.2022 – IRCA Акредитиран курс за водещи одитори на системи за управление на околна среда (ISO 14001:2015) 

 

АВГУСТ 2022

 
04-05.08.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 
- .08.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти (FSSC 22000) 

 

СЕПТЕМВРИ 2022

 
12-13.09.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015 ) 
16.09.2022 – Курс общо запознаване с изискванията на TISAX 
19-21.09.2022 – Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ) 
26-28.09.2022 – IFS Food версия 7 
26-28.09.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност, в съответствие с ISO 27001 

 

ОКТОМВРИ 2022

 
- .10.2022 – Курс общо запознаване с изискванията на IATF 16949 
- .10.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти (FSSC 22000) 
05-07.10.2022 – Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за безопасност на храните IFS version 7 
10-12.10.2022 – Вътрешни одитори а интегрирани системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ) 
13-14.10.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015 ) 
17-21.10.2022 – IRCA Акредитиран курс за водещи одитори на системи за управление на околна среда (ISO 14001:2015) 
24-28.10.2022 – IRCA Акредитиран курс за водещи одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2015 ) 

 

НОЕМВРИ 2022

 
03-04.11.2022 – ISO 20000-1:2018 - Вътрешни одитори на системи за управление на IT услугите 
07-08.11.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на енергията ISO 50001:2018 
09-11.02.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти (FSSC 22000) 
14-18.11.2022 – IRCA Акредитиран курс за водещи одитори на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд (ISO 45001:2018) 
21-22.11.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 
23-25.11.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност, в съответствие с ISO 27001 
28-30-11.2022 – Вътрешни одитори nа интегрирани системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ) 

 

ДЕКЕМВРИ 2022

 
- .12.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти (FSSC 22000) 
05-06.12.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 
07-09.12.2022 – Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ) 
12-16.12.2022 – IRCA Акредитиран курс за водещи одитори на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд (ISO 45001:2018) 
14-16.12.2022 – Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност, в съответствие с ISO 27001