Confindustria visit 2023

News

Конфиндустрия България на посещение в офиса на Бюро Веритас в София

Ноем.. 15 2023

На 09.11.2023 Бюро Веритас прие делегация на Конфиндустрия България – сдружението на италианските предприемачи в нашата страна (https://confindustriabulgaria.bg/bg/). Наши скъпи гости бяха г-н Роберто Санторели, президент на сдружението, и Мариела Панева -  Мениджър Връзки с обществеността. Бюро Веритас България е член на Конфиндустрия от края на 2022 година и вече участва активно в живота на Камарата. Г-н Станимир Смилков, управител на Бюро Веритас България, запозна гостите с развитието  на Групата Бюро Веритас по света и най-вече с дейностите в България. Очертани бяха приоритетите за следващата година, както и стратегията по отношение на зелените инициативи, киберсигурността, новите сертификационни услуги и т.н. Г-н Роберто Санторели сподели намеренията на Конфиндустрия да продължи да съдейства за сплотяване на италианското предприемачество и българския бизнес, помагайки на своите членове в динамичната съвременна ситуация. Той също така сподели от първо лице и предизвикателствата, които среща, в качеството му на собственик на успешен италиански бизнес, развиващ се в България – компаниите от Групага Санторели и Куминяно, с които Бюро Веритас си партнира от години. Срещата продължи в дух на приятелство и желание за развитие на двустранните взаимоотношения, най-вече свързани с възможностите на богатия календар от събития на Конфиндустрия, който бе представен от г-жа Панева.