News

РЕСТАРТИРАЙТЕ СВОЯ БИЗНЕС С БЮРО ВЕРИТАС

Апр.. 28 2020

Приоритет за всички компании днес е да се върнат на работа възможно най-бързо и то при подходящите здравословни, безопасни и хигиенни условия за своите служители и клиенти. Използвайки своя 200-годишен опит в управлението на риска, Бюро Веритас разработи набор от решения, отговарящи на нуждите на всички сектори на икономиката в процеса на рестарт на своята нормална дейност. Услугата се нарича „Рестартирайте своя бизнес с Бюро Веритас“.

Компаниите от частния и публичния сектор, държавните и общинските администрации и структури  трябва да демонстрират на гражданите, клиентите и служителите си прилагането на необходимите защитни мерки за превенция и предпазване.  

Географското присъствие на Бюро Веритас в над 140 държави и ненадминатият ни опит в процесите на сертифициране, са значителни предимства, тъй като ни позволяват да предоставяме на компаниите, публичните власти и обществото като цяло нашите първокласни услуги, съчетани със задълбочените ни познания за местните особености и разпоредби.

Целите на Бюро Веритас са:

- да се увери, че всички процедури за здраве, безопасност и хигиена, въведени при възобновяване на дейността, са спазени и са в съответствие с местното и международното законодателство и признатите добри практики

- да потвърди, че определените процедури са подходящи за специфичните нужди на фирмата и че те ефективно се прилагат

- да издаде и предостави сертификат за съответствие, в ролята си на надеждна и  независима трета страна за оценка.

„Рестартирайте своя бизнес с Бюро Веритас“ е услуга, предназначена да отговори на рисковете, специфични за всички места, където хората работят, живеят или се забавляват - от строителни обекти и производствени помещения до офиси, хотели, ресторанти, магазини и обществени съоръжения.

За повече информация относно услугата, моля свържете се с нашите офиси.