Отворени позиции

НАЙ-ЦЕННОТО В БЮРО ВЕРИТАС СА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюро Веритас извършва оценка на съответствието, като не престава да изпълнява задълженията си в сферата на качеството и взeма предвид интересите на клиента. Поради тази причина наша първостепенна задача е привличането и задържането на най-добрите служители. За последните 10 години борят на служителите на Бюро Веритас по света се е увеличил до над 75 000 човека. Нашите мениджъри посвещават голяма част от времето си в търсене и подбор на специалисти, обучаване на служителите, инструктажи и ръководене на екипите си. Най-ценното в Бюро Веритас са нашите служители. В случай, че имате техническа подготовка или работен, търговски или бизнес опит; ако споделяте стремежа ни да помагаме на компаниите и организациите ефективно да управляват всички въпроси, свързани с качеството, здравето и безопасността, екологията и социалната отговорност; ако целите ни са сходни, ще се радваме да се запознаем с вас и да ви помогнем.

За съжаление, в момента в Бюро Веритас България няма свободни позиции.
Моля, проверете пак съвсем скоро.