Bureau Veritas Latest News http://www.bureauveritas.bg To subscribe to the latest news articles published at www.bureauveritas.com. <![CDATA[Тържествена церемония за връчване сертификата по ISO 9001 в Технически Университет Варна]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/tuvncer7?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 24 Jul 2018 03:00:00 GMT+02:00 87ee6ddd-09ac-43a6-a32e-1e2b28d7c864 <![CDATA[GDPR новини: Бюро Веритас България и Фондация „Право и Интернет“ сключиха споразумение за съвместни действия в сферата на GDPR ]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/gdpr?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 27 Apr 2018 08:08:00 GMT+02:00 c81215e0-a01e-41e3-b73c-db548c546a69 <![CDATA[Approvata la ISO/DIS 45001.2: 2017]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/cer-lead-approvata-la-iso-dis-450012-2017?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 25 Jul 2017 09:40:00 GMT+02:00 6f015beb-b861-4fac-b117-0aebffaa8253 <![CDATA[„БЮРО ВЕРИТАС БЪЛГАРИЯ“ открива БВ АКАДЕМИЯ!]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/bvacademy?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 15 Mar 2017 02:00:00 GMT+01:00 9cf4657a-fbfe-4d2b-a909-8298ab61096d <![CDATA[Стандартът за управление на качеството в автомобилната индустрия ISO/TS 16949:2009 е променен на IATF 16949]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/iatf16949?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 7 Nov 2016 10:40:00 GMT+01:00 dc9984dc-6851-46b0-9420-d47087b72455 <![CDATA["Съществени изменения в стандарт SA8000"]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/sa8000-2014?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 20 Jul 2016 08:35:00 GMT+02:00 d20fd000-5b7d-462f-b946-9ed99afee68c <![CDATA[Бюро Веритас с голям принос към Европейското първенство по футбол - Евро 2016]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/euro2016?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 15 Jun 2016 08:45:00 GMT+02:00 992ad669-7792-4ac8-8319-909975233ca3 <![CDATA[БЮРО ВЕРИТАС БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЛЕН НА ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКА И ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/memftk?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 26 Apr 2016 03:18:00 GMT+02:00 ce8a6fe0-14ee-4dbb-9d55-1f8260dfb64b <![CDATA[От началото на 2016 година БЮРО ВЕРИТАС извършва регистрирана сертификация по СЕРА (EN 16636) – система за управление на услугите за борба с вредителите! ]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/cepaen16636?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 22 Feb 2016 11:45:00 GMT+01:00 4750985d-b84b-4e14-a986-6afc1950f81f <![CDATA[Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” дава безвъзмездна финансова помощ при кандидатстване с цел да се подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, като се покрива и внедряването на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Сроковете са кратки!]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/ohsas32016?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 19 Feb 2016 03:30:00 GMT+01:00 e7f678ee-96c2-4572-b165-a70a82f3ee6e