Bureau Veritas Latest News http://www.bureauveritas.bg To subscribe to the latest news articles published at www.bureauveritas.com. <![CDATA[Първият наш сертификат по ISO 45001:2018 е факт]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/paipn?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 17 Apr 2019 03:00:00 GMT+02:00 d4876f8c-b3f5-46b7-8fb3-1c2e60303cb8 <![CDATA[Тържествено връчване на сертификат по ISO 20121 на Италианската Търговска Камара в България]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/itt1?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Thu, 28 Mar 2019 09:33:00 GMT+01:00 3cae666a-8a88-4e2f-9c8a-d2ad4ed69ed5 <![CDATA[БЮРО ВЕРИТАС ВРЪЧИ СЕРТИФИКАТ ПО ISO 9001:2015 НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/nbu1?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 18 Mar 2019 09:00:00 GMT+01:00 8c6fe327-f685-42a8-8706-3cef4cf55234 <![CDATA[Тържествена церемония за връчване сертификата по ISO 9001 в Технически Университет Варна]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/tuvncer7?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 24 Jul 2018 03:00:00 GMT+02:00 87ee6ddd-09ac-43a6-a32e-1e2b28d7c864 <![CDATA[GDPR новини: Бюро Веритас България и Фондация „Право и Интернет“ сключиха споразумение за съвместни действия в сферата на GDPR ]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/gdpr?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 27 Apr 2018 08:08:00 GMT+02:00 c81215e0-a01e-41e3-b73c-db548c546a69 <![CDATA[Approvata la ISO/DIS 45001.2: 2017]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/cer-lead-approvata-la-iso-dis-450012-2017?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 25 Jul 2017 09:40:00 GMT+02:00 6f015beb-b861-4fac-b117-0aebffaa8253 <![CDATA[„БЮРО ВЕРИТАС БЪЛГАРИЯ“ открива БВ АКАДЕМИЯ!]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/bvacademy?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 15 Mar 2017 02:00:00 GMT+01:00 9cf4657a-fbfe-4d2b-a909-8298ab61096d <![CDATA[Стандартът за управление на качеството в автомобилната индустрия ISO/TS 16949:2009 е променен на IATF 16949]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/iatf16949?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 7 Nov 2016 10:40:00 GMT+01:00 dc9984dc-6851-46b0-9420-d47087b72455 <![CDATA["Съществени изменения в стандарт SA8000"]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/sa8000-2014?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 20 Jul 2016 08:35:00 GMT+02:00 d20fd000-5b7d-462f-b946-9ed99afee68c <![CDATA[Бюро Веритас с голям принос към Европейското първенство по футбол - Евро 2016]]> http://www.bureauveritas.bg/home/news/latest-news/euro2016?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 15 Jun 2016 08:45:00 GMT+02:00 992ad669-7792-4ac8-8319-909975233ca3